INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sestavování a finanční řízení rozpočtu obce v členění podle rozpočtové skladby a finanční řízení založených organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.11.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Zdeněk Studeník 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s řízením podle rozpočtu územně samosprávného celku (ÚSC), dalších náležitostí podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je určeno úředníkům, ekonomickým pracovníkům a voleným zástupcům ÚSC.

Program semináře:

  • Sestavování rozpočtu v podmínkách obce (přípravná část a schvalovací proces)
  • Sestavení rozpočtového výhledu u obce a jeho využití jako střednědobého plánu řízení financí
  • Využití rozpočtové skladby v rámci rozpočtového procesu – procesní řízení financí
  • Řízení finančních operací v rozpočtu obce jako peněžního fondu metody, postupy a principy
  • Poskytování dotací (bezúročných půjček) podle rozpočtových pravidel
  • Sestavování závěrečného účtu (bilance) a jeho schválení
  • Controllingové mechanizmy obcí založených organizací
  • Diskuse a závěr