INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.1.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.2.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Daniela Burianová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby ekonomové a účetní dokázali sami poté sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018.

Program semináře:

 • Teoretická část - ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 příspěvkových organizací - problematika příjmů, které vstupují do daňového základu a které jsou osvobozeny, uplatnění daňově uznatelných nákladů, odčitatelných položek a slev na dani. Součástí budou i upozornění na sporná ustanovení.
 • Praktická část – příklad na zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace
  • úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené  v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
  • osvobozené příjmy
  • příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání
  • vyplnění jednotlivých řádků s příslušným komentářem v přiznání přímo přes EPO přímo s posluchači s údaji příkladu
  • možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob