V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.3.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Věra Novotná 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.4.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Věra Novotná 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.5.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Věra Novotná 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Kurz se zaměřuje na aktuální změny v rodinném právu v občanském zákoníku. Absolvent získá aktuální informace k platné legislativě rodinného práva. Tyto znalosti jsou nezbytné pro zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.

Účastník kurzu se orientuje ve vztazích mezi rodiči a dětmi, upravených v občanském zákoníku, v rodičovských kompetencích, v úpravě výchovy a výživy, úpravě rodičovského styku. Rodiče často využívají pomoc OSPOD, často řeší spory o děti a od OSPOD požadují pomoc a služby, které nejsou v jejich kompetenci, ale naopak v kompetenci rodičů. Proto se OSPOD musí dobře v těchto vztazích orientovat a umět propojit činnosti upravené v několika právních předpisech.

Program semináře:

 • Právní úprava a významné mezinárodní dokumenty
  • Vybraná ustanovení z Listiny základních práv a svobod, a také z Úmluvy o právech dítěte a z Evropské úmluvy o právech dítěte.
 • Vybraná ustanovení OZ
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská odpovědnost, její obsah a vztah ke statusovým právům, zásahy do rodičovské odpovědnosti, důsledky pro dítě, vztahy mezi ostatními příbuznými, povinnosti soudu, rodičů a orgánu sociálně-právní ochrany při zjišťování názoru dítěte.
 • Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství nebo po rozchodu rodičů
  • Úprava výchovy a výživy, rodičovského styku a poradenství orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dle aktuální právní úpravy.
 • Druhá a třetí součást obsahu rodičovské odpovědnosti, zákonné zastoupení a správa jmění dítěte
  • Opatrovnictví a poručenství, role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu opatrovnictví a veřejného i sobního poručenství, včetně výkonu majetkového opatrovníka, včetně aktuálních změn.
 • Praktická část
  • Kazuistiky a případové studie - aktuální problémy z praxe.