INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.1.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2019 a pro rok 2020.

 Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani včetně připomenutí důležitých změn z roku 2019, které budou mít vliv i na vypořádání daňové povinnosti za rok 2019 - zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti přijaté v roce 2019 (zahraniční povinné pojistné i zpětně, změna sazby u nemocenského pojištění v průběhu roku 2019 – jak správně aplikovat pro účely daní), dále  - odpovědi na opakující se dotazy: předkládání dokladů v elektronické podobě a k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. Prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně – zejména se zaměřením na Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma) včetně postupů při dodatečně učiněném prohlášení k dani.

Program semináře:

 • Část 1 -  Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2019
  • Zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
  • Základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
  • Tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně)  – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů), hlášení změn ze strany poplatníků – zejména zpětně vydaná rozhodnutí státních orgánů, předkládání dokladů v elektronické podobě, vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele – vzorové příklady a řešení „problematických situací“, možnost uplatňovat daňové výhody (např. daňového zvýhodnění či slevy na poplatníka) pouze 1x ročně – tzn. v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, platnost vydaných  potvrzení pro účely daňového zvýhodnění, platnost vydaných potvrzení od FÚ pro účely slev na dani a daňového zvýhodnění
  • Povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho přílohy – přetrvávající chybovost – upozornění na problematická místa (daňové bonusy, přeplatky na dani), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2019 a na Přílohu č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona a které z těchto příjmů patří na Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle § 38da zákona o daních z příjmů
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
  • Opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů - zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje základ daně, jak postupovat -  co s úrokem?
  • Jak ovlivní změna celkové výše pojistného na sociální zabezpečení z 25% na 24,8% doplacené příjmy ze závislé činnosti? Jaké sazby pojistného uplatnit při celoročním základu daně?
  • Slevy na dani (opakující se chybovost u slevy na manželku) a nezdanitelné části základu daně (výklad bytové potřeby pod § 15 odst. 3 písm. e) -  údržba a změna stavby – kdy na DAP),  předepsané doklady podle § 38l zákona o daních z příjmů, zda používat čestná prohlášení
  • Daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péč
  • Školkovné za 2019 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)
 • Část 2 - Aktuality
  • Nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 a připomenutí důležitých změn 2019 - úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
  • Připomenutí (opakující se dotazy zaměstnavatelů): Povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
  • Naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit a další aktuální výklady dle časových možností
 • Dotazy a diskuse

Poznámka: Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží kompletní tištěný materiál přednášky.