INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.1.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019, dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019, dále  - předkládané doklady u plátce daně v souvislosti s elektronizací a ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. a prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům – zejména komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma).


Program semináře:

 • První část - Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018
  • Nový interaktivní tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně) – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů), hlášení změn ze strany poplatníků, předkládání dokladů v elektronické podobě, vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele
  • Základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře) tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
  • Zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
  • Povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho přílohy
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních
  • Opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů
  • Slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018) včetně předepsaných dokladů
  • Daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péče
  • Školkovné za 2018 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)
 • Druhá část - Aktuality
  • Nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 - včetně zákonných změn ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti – úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro rok 2019 v souvislosti se změnou v pojistných zákonech 
  • Povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
  • Naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit
  • Aktuální výklady: některé příjmy od daně osvobozené (např. úhrada školného, masáže…), slovenský ZTP/P, dítě narozené první den v měsíci, včetně příspěvků KVKDP týkajících se závislé činnosti
 • Dotazy a diskuse

Poznámka: Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky (kde nedochází ke změně) budou prezentovány ve zkratce.