INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.1.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hanuš Kytler 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.1.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hanuš Kytler 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář určený zejména pro mzdové účetní, personalisty a OSVČ zpracovávající mzdy bude zahrnovat informace ke změnám v postupu ročního zúčtování za rok 2017 a zásadním změnám ve zdaňování příjmů od 1.1.2018.

Program semináře:

 • Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2017
 • Nová úprava pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti zvláštní sazbou daně
 • Příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně
 • Nová výše minimální mzdy a dopady pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • Změny v souvislosti se zákonem 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
 • Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti - zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě
 • Úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 podle toho, zda zaměstnanec učinil nebo neučinil Prohlášení k dani
 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Nové postupy pro uplatnění slev na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P
 • Elektronické prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti - forma a náležitosti
 • Úroky z úvěrů v souvislosti se zákonem o spotřebitelském úvěru
 • Další nezdanitelné částky ze základu daně
 • Změny u osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům
 • Informace k tiskopisům – změny, vzor Prohlášení k dani
 • Dotazy a diskuze