INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.1.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.1.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.1.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.1.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2017 a upozornit na změny pro rok 2018.

Program semináře:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017 
  • Žádost o provedení ročního zúčtování
  • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti
  • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
  • Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
  • Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování
  • Výpočet základu daně
  • Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
  • Nové podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
  • Změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
  • Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby
  • Další odečty
  • Výpočet daně
  • Podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění
  • Zohlednění vyšší částky daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování
  • Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu
  • Prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta
 • Informace o nových tiskopisech
 • Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2018
 • Dotazy