INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Průvodce právem nemovitostí - prakticky a přehledně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.5.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.5.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.6.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.6.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

Seminář se zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv. Důraz bude kladen na pojetí stavby v současné soukromém právu, včetně specifik práva stavby. Osvětlena budou tzv. sousedská práva a omezení vlastníků z nich plynoucí. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.

Program semináře:

  • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství
  • Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc
  • Co to je dočasná stavba
  • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací
  • Sousedská práva a další zákonná omezení vlastníků nemovitostí (zejména nezbytná cesta a rozhrady)
  • Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka
  • Právo stavby a jeho specifika
  • Judikatura a aktuální legislativní vývoj

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.