INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Provádění ověřování starostou a místostarostou obce podle zákona č. 21/2006 Sb.

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.1.2019
9:00 - 14:00
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Bc. Pavlína Bartáková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit s aktuálním stavem zákona o ověřování starosty a místostarosty obecních úřadů, do kterých není zařazen žádný úředník, který prokázal způsobilost k provádění ověřování zkouškou podle § 14 odst. 1 zákona o ověřování.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy na úseku vidimace a legalizace
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška k zákonu o ověřování) 
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • část čtvrtá a související ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Působnost na úseku vidimace a legalizace, vedení vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů ověřujících osob 
 • Vidimace (pojem, způsob provádění, kdy se vidimace neprovede, vyznačení vidimace, obsah ověřovací doložky)
 • Legalizace (pojem, způsob provádění, prokázání totožnosti, kdy se legalizace neprovede, vyznačení legalizace, obsah ověřovací doložky, legalizace za účasti dvou svědků, legalizace provedená na jiném vhodném místě)
 • Evidence vidimací a legalizací (ověřovací kniha) – vedení ověřovací knihy, uložení a zabezpečení ověřovací knihy, provádění oprav v ověřovací knize
 • Odmítnutí provedení vidimace a legalizace
 • Postup zařazení (příp. vyřazení) obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky k zákonu o ověřování
 • Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace (vyměření a vybírání správního poplatku, placení správního poplatku, osvobození od správního poplatku)
 • Praktické provedení vidimace a legalizace (praktické příklady, ukázky listin, seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra)
 • Informace o novele zákona o ověřování
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuze