INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Problémy v oblasti pracovní doby a překážek v práci

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je zaměřit se na aktuální změny a trvající problémy pracovního práva v roce 2018 a poskytnout jejich srozumitelný výklad.

Program semináře:

  • Přehled právní úpravy a připravované změny v oblasti pracovního práva (zrušení karenční doby, nový zákon o zpracování osobních údajů, tad.).
  • Pracovní doba - délka (stanovená týdenní, kratší a zkrácená), rozvržení (včetně pružného), rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence; doba odpočinku – mezi směnami, v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech; práce přesčas – limity, nařízení, apod.; pracovní pohotovost atd.
  • Překážky v práci - pojem; rozdíly s neomluvenou absencí; pracovní volno (rozsah a náhrada); povinnost zaměstnance k prokázání překážek v práci; specifika u pružného rozvržení pracovní doby; parametry vybraných překážek v práci - mateřská a rodičovská dovolená (včetně návratu z nich a souběžné výdělečné činnosti), pracovnělékařská prohlídka, vyšetření u lékaře, darování
  • Aktuální soudní judikatura a nová výkladová stanoviska AKV
  • Diskuse, dotazy