INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Připraveni na možnou kontrolu souladu s GDPR?

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.5.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.5.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd. Cílem semináře je připravit účastníky na možnou kontrolu v souladu s GDPR.

GDPR a zejména případná kontrola jeho plnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se stala strašákem posledních měsíců, zejména kvůli hrozbě hrozivě vypadajících maximálních pokut, přímo zakotvených v textu normy. Dozorový úřad monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení v ČR různou formou- od upozornění až po udělení různě vysokých pokut. Správci a zpracovatelé však ani po roce účinnosti GDPR nemusí mít jasnou představu o nezbytných opatřeních při zavádění vhodných nástrojů a prvků ochrany osobních údajů jako je řízení bezpečnostních incidentů, revize posuzování dopadů a rizik u zpracování, pravidelné proškolování, atd.

Připravit se na takovou kontrolu přitom není vůbec složité, pokud máte ty správné a čerstvé informace. Tento seminář Vás na tyto informace upozorní včetně zdůraznění možných rizik plynoucí z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.

Program semináře:

 • Doložení souladu s GDPR, nástroje ochrany o.ú. správců
 • Dozorové pravomoci ÚOOÚ
 • Druhy kontrol, mezinárodní dozor
 • Kontrola zpracování ve veřejné správě
 • Kontrola zpracování v soukromé sféře
 • Zjištění porušení, podněty, dotazy
 • Vyřizování stížností dle správního řádu, stížnostní agenda
 • Opatření k nápravě, ukládání sankcí
 • Soudní přezkum rozhodnutí ÚOOÚ
 • Trestněprávní odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • Doporučení, náprava vadného zpracování, opatření