INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aspekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.12.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Zdeňka Procházková 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktualitami a praktickými poznatky z oblasti přezkoumání hospodaření. Obsahem bude rozbor předmětů přezkoumání, zabezpečení přezkoumání, s tím spojená práva a povinnosti kontrolorů a územních celků, praktické příklady.

Seminář je určen především úředníkům územních celků, pracovníkům ekonomického či majetkového úseku a zastupitelům.

Program semináře:

  • Legislativní zakotvení přezkoumání hospodaření - právní úprava, působnost zákona a základní pojmy
  • Zabezpečení přezkoumání, přezkoumávající orgán vs. auditor
  • Příprava na přezkoumání
  • Předmět a hlediska přezkoumání
  • Náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  • Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
  • Práva a povinnosti kontrolorů
  • Práva a povinnosti územních celků
  • Nejčastější nejasnosti a pochybení v návaznosti na ustanovení zákona o přezkoumávání hospodaření, možné finanční dopady, praktické příklady