INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jana Kovačová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, vyložit jim základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony.

Progam semináře:

  • Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
  • Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu
  • Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení
  • Přestupky na úseku občanských průkazů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku cestovních dokladů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Přestupky na úseku evidence obyvatel – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
  • Procesní stránka přestupkového řízení – orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, podání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, výslech  účastníka, zastavení řízení, práva účastníků přestupkového řízení, speciální ustanovení pro projednávání p řestupků spáchaných mladistvými
  • Rozhodnutí o přestupku příkazem, příkazem na místě, správní tresty za přestupek
  • Diskuze a zodpovězení dotazů