INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přestupkové řízení v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.5.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Bc. Dana Laštovičková MPA 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je praktické komplexní shrnutí průběhu přestupkového řízení v prvním stupni, usnadnění orientace ve změnách vyplývajících z novely zákona o přestupcích a seznámení s aktuální judikaturou a jejím použití v přestupkovém řízení.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnancům správních úřadů rozhodujících v prvním stupni.

Program semináře:

 • Právní předpisy vztahující se k řízení o přestupcích a jejich vzájemné vztahy a vazby
 • Specifikace přestupku
 • Přestupky fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob
 • Okolnosti vylučující protiprávnost
 • Zánik odpovědnosti, stavění a přerušování lhůt
 • Správní tresty a jejich uplatnění v praxi
 • Ochranná opatření
 • Specifika řízení o přestupku s ohledem na věk a způsobilost
 • Věcná a místní příslušnost
 • Účastníci řízení
 • Postup před zahájením řízení
 • Zkrácené řízení (příkaz na místě, příkaz)
 • Doručování
 • Druhy přestupkového řízení (z úřední povinnosti, se souhlasem), zahájení řízení
 • Úkony v řízení, předvolání, ústní jednání, dokazování
 • Omluva, předvedení, pořádková opatření
 • Zvláštní druhy řízení
 • Rozhodnutí (náležitosti, forma, obsahové požadavky, lhůty, náklady řízení)
 • Opravné prostředky z pohledu správního orgánu a účastníků řízení
 • Dotazy a diskuse