INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.1.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
RNDr. Jitka Ryšavá 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři účastníci získají ucelený a aktuální přehled o problematice vysílání pracovníků do zahraničí tak, aby byli schopni zajistit požadované pracovní podmínky včetně daňových a sociálních náležitostí a příslušných ohlašovacích procedur. Celý seminář bude velice praktický, postavený na řadě otázek a odpovědí na ně, poskytne univerzální návody i řešení vašich specifických dotazů.

Seminář se zaměří se také na nově účinnou, tzv. prosazovací směrnici a na připravovanou revizi směrnice o vysílání pracovníků, která bude vyžadovat mimo jiné srovnání vyplácených mezd na úroveň v zahraničí obvyklou.

Program semináře:

 • Lze vyslat zaměstnance? Jedná se o dočasné poskytování služeb?
 • Musí mít vyslaní zaměstnanci stejné pracovně-právní podmínky jako místní zaměstnanci?
 • Jsou nějaké zvláštní podmínky pro určité obory – např. stavebnictví?
 • Kde se bude platit sociální a zdravotní pojištění za vyslané zaměstnance a jak se to prokáže?
 • Kde se budou platit daně z příjmu vysílajícího podniku a vyslaného zaměstnance?
 • Jak to bude s platbou DPH?
 • Jak je to ohlašovacími procedurami?
 • Co musí mít vyslaní zaměstnanci s sebou?
 • Existují ještě další způsoby vyslání? Jaké?
 • Jaké podmínky musí splnit OSVČ dočasně poskytující služby v jiné zemi EU?
 • Jaké jsou novinky v oblasti vysílání pracovníků? Účinky prosazovací směrnice EU
 • Co se na úrovni EU připravuje v oblasti vysílání pracovníků (např. požadavek platit srovnatelnou odměnu místo minimální mzdy)?
 • Řešení případových studií