INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Předpokládané změny ve mzdové účtárně

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
21.11.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Marie Hajšmanová
Vlasta Nováčková
1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnou v oblasti mezd pro rok 2019.  Seminář je určen pro mzdové účetní personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně.

Program semináře:

 • Změny v oblasti mezd a platů
  • Minimální a zaručená mzda od ledna 2019, důsledky její změny na postup zaměstnavatele podle dalších právních předpisů
  • Změny sazeb stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách
  • Nová výše nezabavitelných částek a další změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Další změny v právních předpisech, o nichž by měla mzdová účetní vědět (souběh funkcí po posledním nálezu
  • Ústavního soudu, náhrady mzdy za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a další)
 • Náhrada mzdy za dobu první 14 dnů trvání pracovní neschopnosti
  • Nové redukční hranice od 1.1.2019
  • Výpočet náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti
  • Kontrola zaměstnavatele v době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti
 • Nemocenské pojištění
  • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění od 1.1.2019
  • Vznik účasti na nemocenském pojištění u zaměstnání malého rozsahu a DPP
  • Nové redukční hranice a nové sazby pro nemocenské pojištění od 1.1.2019
  • Ochranná lhůta a podpůrčí doba v nemocenském pojištění
  • Dlouhodobé ošetřování -  dopad do zákoníku práce včetně zkušeností z praxe
  • Otcovská poporodní péče – zkušenosti z praxe
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti
  • Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti
  • Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2019
  • Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně 
  • Benefity v podmínkách roku 2019
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Maximální vyměřovací základ pro rok 2019
  • Současný trend kontrol OSSZ v oblasti sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojištění
  • Nový minimální vyměřovací základ od 1.1.2019
  • Princip dopočtu do minimálního vyměřovacího základu a výpočet pojistnéh
  • Okruh osob, které se ve zdravotním pojištění považují za zaměstnance
  • Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištěn
 • Důchodové pojištění
  • Všeobecný vyměřovací základ od 1.1.2019
  • Přepočítací koeficient od 1. 1. 2019
  • Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění od 1.1.2019