INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právo nemovitostí - vybrané problémy praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.5.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.5.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit úředníky s právní úpravou nemovitých věcí a právními poměry s nimi souvisejícími. Seminář nebude zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, pracovníkům zodpovědným za správu nemovitého majetku a dispozici s ním a dále zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Program semináře:

  • Co je nemovitou věcí? Věc nemovitá hmotná a nehmotná.
  • Co je stavbou ve smyslu občanskoprávním? Kdy je stavba samostatná věc a kdy pouhá součást pozemku?
  • Čí je stavba na cizím pozemku? Co když je stavba na více pozemcích?
  • Co to je dočasná stavba?
  • Co to je právo stavby a jak ho efektivně využít?
  • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.
  • Služebnosti a reálná břemena. Jejich nabývání, obsah a zánik.
  • Vybrané problémy spoluvlastnictví nemovité věci.
  • Vybrané problémy nájmu a pachtu nemovitých věcí.