INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právní odpovědnost úředníka

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Blanka Hanzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.11.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Blanka Hanzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Blanka Hanzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.12.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Blanka Hanzelová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Včetně vymáhání škody po chybujícím úředníkovi

Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí uceleného náhledu na problematiku jak právní odpovědnosti úředníka ve vztahu k pověřenci, tak výkonu funkce pověřence úředníkem podle občanského zákoníku, trestního zákoníku, zákoníku práce, správního řádu a GDPR.

Pomocí metod výkladu, řízené diskuze a rozboru případů se účastníci naučí předcházet situacím vedoucím k uplatnění odpovědnostní sankce, předvídat tyto situace a proaktivně postupovat k zamezení škodlivých důsledků, uvědomit si povinnosti profesionála, v případě zahájení odpovědnostního řízení uplatnit svá práva profesionálního úředníka.

Pomocí řízené diskuze budou účastníci sdílet své zkušenosti s jednáním pověřence a postupem příslušných orgánů, odškodněním nemajetkové újmy, pojištěním odpovědnosti či odškodněním vedlejšího účastníka řízení.

Program semináře:

 • Seznámení s obecnými pojmy
  • odpovědnost za škodu způsobenou výkonem státní moci
   • odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
   • odpovědnost za škodu spojenou s nesprávným úředním postupem – odpovědnost absolutní
   • odpovědnost za škodu způsobenou pověřencem - externistou
 • Typické trestné činy úředníka a pověřence
  • znaky jednání
  • zavinění
 • Vymáhání škody po chybujícím úředníkovi
 •  Nástroje kontroly
  • role kontrolních výborů obcí a krajů
  • NKÚ
  • Úřad na ochranu osobních údajů
  • Audit vnitřní a nadřízeným orgánem
 • Ustálená judikatura a jiná rozhodnutí ve vztahu k odpovědnosti úředníka a pověřence
 • Odpovědnostní řízení
  • rozbor důvodů pro zahájení řízení
  • jednání pověřence chování stěžovatele a postup příslušných orgánů
 • Nástroje kontroly pověřence
  • Smluvní ujednání povinností pověřence – lhůty, sankce
 • Diskuze o praktickém náhledu na složitosti věci, jednání pověřence a postupu příslušných orgánů, odškodnění nemajetkové újmy, pojištění odpovědnosti, odškodnění vedlejšího účastníka řízení