V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Právní odpovědnost úředníka

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.10.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Blanka Hanzelová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.11.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.11.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Včetně vymáhání škody po chybujícím úředníkovi

Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí uceleného náhledu na problematiku jak právní odpovědnosti úředníka ve vztahu k pověřenci, tak výkonu funkce pověřence úředníkem podle občanského zákoníku, trestního zákoníku, zákoníku práce, správního řádu a GDPR.

Pomocí metod výkladu, řízené diskuze a rozboru případů se účastníci naučí předcházet situacím vedoucím k uplatnění odpovědnostní sankce, předvídat tyto situace a proaktivně postupovat k zamezení škodlivých důsledků, uvědomit si povinnosti profesionála, v případě zahájení odpovědnostního řízení uplatnit svá práva profesionálního úředníka.

Pomocí řízené diskuze budou účastníci sdílet své zkušenosti s jednáním pověřence a postupem příslušných orgánů, odškodněním nemajetkové újmy, pojištěním odpovědnosti či odškodněním vedlejšího účastníka řízení.

Program semináře:

 • Seznámení s obecnými pojmy
  • odpovědnost za škodu způsobenou výkonem státní moci
   • odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
   • odpovědnost za škodu spojenou s nesprávným úředním postupem – odpovědnost absolutní
   • odpovědnost za škodu způsobenou pověřencem - externistou
 • Typické trestné činy úředníka a pověřence
  • znaky jednání
  • zavinění
 • Vymáhání škody po chybujícím úředníkovi
 •  Nástroje kontroly
  • role kontrolních výborů obcí a krajů
  • NKÚ
  • Úřad na ochranu osobních údajů
  • Audit vnitřní a nadřízeným orgánem
 • Ustálená judikatura a jiná rozhodnutí ve vztahu k odpovědnosti úředníka a pověřence
 • Odpovědnostní řízení
  • rozbor důvodů pro zahájení řízení
  • jednání pověřence chování stěžovatele a postup příslušných orgánů
 • Nástroje kontroly pověřence
  • Smluvní ujednání povinností pověřence – lhůty, sankce
 • Diskuze o praktickém náhledu na složitosti věci, jednání pověřence a postupu příslušných orgánů, odškodnění nemajetkové újmy, pojištění odpovědnosti, odškodnění vedlejšího účastníka řízení