INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla původu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář by měl poskytnout přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla. Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží a důkazů statusu (schválený vývozce) vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument. Aktuálně obsahuje i informace k dohodě „CETA“, Dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci  mezi Kanadou a EU, která je prozatímně prováděna od 21.9.2017 a obsahuje některé odlišnosti od jiných preferenčních dohod.

Objasnění pravidel získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy. Možná už jste narazili na problém - Váš partner z jiného členského státu/nebo z ČR/ po Vás požaduje vyplnění Dodavatelského prohlášení. Kdy se prohlášení vyplňuje, jak se vyplňuje a jak ověřit, zda můj výrobek splňuje preferenční podmínky? To vše se dozvíte díky našemu semináři.

Program semináře:

 • Význam původu zboží v mezinárodním obchodě
 • Status zboží, důkazy statusu
 • Nepreferenční pravidla původu zboží
  • Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
  • Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
 • Přehled preferenčních vztahů EU
 • NOVÁ Dohoda CETA = EU x Kanada
 • Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
 • Důkazy původu v jednotlivých dohodách
  • způsob jejich vyplňování
  • podklady pro jejich získání
 • Schválený vývozce – výhody tohoto zjednodušeného postupu, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce
 • Registrovaný vývozce/systém REX – od 1. 1. 2017
 • Původ zboží při obchodování uvnitř EU
  • uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
  • Dodavatelské prohlášení
  • povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění
 • Diskuze