INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s daňovou kontrolou

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.5.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Bc. Zdeněk Vondrák Dis. 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.5.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Zdeněk Vondrák Dis. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Účastníci budou seznámeni s aktualitami ohledně připravované novely daňového řádu, která ovlivní některé zaběhlé postupy v rámci daňových kontrol a jednání se správcem daně.

Seminář je určen všem, kdo mohou mít v pracovní náplni zastupování při daňové kontrole, ať už účetním, nebo daňovým poradcům. Úkolem semináře je poskytnout základní informace o jednotlivých ustanoveních daňového řádu. Dále pak jak se bránit daňové kontrole, jak se bránit proti nezákonným postupům ze strany správce daně a jak se případně vyrovnat s následky po ukončené daňové kontrole.

Program semináře:

 • Základní zásady daňového řízení
  • co může správce daně vyžadovat od daňového subjektu, 
  • co je správce daně povinen respektovat a jak je povinen postupovat
  • co může vyžadovat daňový subjekt od správce daně
 • Co může předcházet daňové kontrole
  • jak si správce daně může opatřovat podklady pro případnou daňovou kontrolu
  • jak si daňový subjekt může přiblížit či oddálit daňovou kontrolu
  • kdo může zastupovat daňový subjekt při daňové kontrole
 • Postup k odstranění pochybností - POP
  • bývalé vytýkací řízení 
  • zákonné či nezákonné zahájení postupu 
  • obrana před a v průběhu postupu 
  • umělé prodlužování POP ze strany správce daně 
  • náhrada za zadržované nadměrné odpočty
  • přechod z POP do daňové kontroly
 • Daňová kontrola 
  • podmínky zahájení DK 
  • okamžik skutečného zahájení DK
  • nezákonně zahájená a nezákonně vedená daňová kontrola 
  • opakovaná daňová kontrola 
  • možnosti obrany v rámci daňové kontroly 
  • možné důkazní prostředky a jejich použití
  • přenos důkazního břemene mezi správcem daně a daňovým subjektem
  • výsledek kontrolního zjištění
  • zprávy o daňové kontrole 
  • ukončení daňové kontroly
 • Obrana proti výsledku daňové kontroly
  • postup odvolání proti platebnímu výměru 
  • sepsání žaloby k soudu, 
  • postup při podávání žaloby 
  • případná náhrada za chybný úřední postup správce daně