INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Holubová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je pomocí praktických příkladů ukátaz obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen na aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikaturu a koordinační výbory. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Program semináře:

 • Obchodní majetek
 • Společnost bez právní subjektivity
 • Den povinnosti přiznat daň – problematika záloh, DUZP
 • Místo plnění při poskytnutí služeb
 • Intrakomunitární dodávky zboží a jejich úskalí
 • Základ daně a jeho opravy, lhůty pro opravy
 • Osvobozená plnění – nejčastější chyby
 • Zničení, krádeže a manka na majetku
 • Režimy přenesení daňové povinnosti
 • Nárok na odpočet daně na vstupu a jeho případná odmítnutí ze strany správce daně
 • Ručení za daň