INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.9.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2023. S využitím příkladů z praxe bude upozorněno na časté chyby a možnosti jejich řešení. V rámci výkladu k vybraným oblastem uplatňování DPH budou prezentovány odpovědi na dotazy z praxe

Program semináře:

  • Přednášející vás seznámí i s výhledem změn v roce 2024 ("ozdravný balíček" se sladěním sazeb DPH, oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států).
  • Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. K 1.7.2023 nabyla účinnost novela s vazbou na nový stavební zákon.
  • Od ledna 2022 cestovní kanceláře odvádí DPH ze své služby už ke dni přijetí úplaty. Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala 1.10.2021.
  • Od 1.1.2021 došlo k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Připomene si, jaké dopady do DPH mělo skončení přechodného období u Brexitu k 1.1.2021 a co v oblasti DPH přinesla novela Daňového řádu, jejíž účinnost byla od ledna 2021.