INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a upozornění na změny v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.12.2019
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci semináře bude upozorněno na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb a na implementaci směrnice, kterou se zavádí   prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019.
 • Upozornění na změny v roce 2020 – konsignační sklady, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 a 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %).
 • Finanční leasing – změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU.
 • Pravidla pro nakládání s poukazy – jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi, stravenky jako poukaz.
 • Daňové doklady a související problematika – povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.
 • Nedobytné pohledávky – specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2020.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019, změna zdaňovacího období v roce 2020.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.