INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.9.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci semináře bude věnována pozornost problémovým oblastem uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu se zaměřením na časté chyby vyskytující se v praxi plátců.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2019, upozornění na změny v roce 2020.
 • Místo plnění – praktický postup při stanovení místa plnění se zaměřením na změny platné od 1. 4. 2019, aktivní a pasivní provozovna.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 a 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %). 
 • Den uskutečnění zdanitelného plnění – stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, vysvětlení obecných a specifických pravidel a jejich aplikace v praxi.
 • Pravidla pro nakládání s poukazy – jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi. 
 • Daňové doklady a související problematika – povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.  
 • Základ daně a výpočet daně – cena obvyklá, položky zahrnované do základu daně, směna, platby virtuální měnou, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.  
 • Oprava základu daně a výše daně – specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu.  
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.
 • Vracení daně – pravidla pro vracení daně, upozornění na časté chyby změny v roce 2019. 
 • Správa DPH – elektronická podání, pokuty za porušení povinností spojených s kontrolním hlášením, časový nesoulad, zrušení registrace na žádost.  
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.