INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2017, drobné změny ZDPH v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Olga Hochmannová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.12.2017
9:00 - 14:00
Pardubice
Hotel Zlatá Štika
Ing. Olga Hochmannová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH, které nabyly účinnosti 1.7.2017, a jejich praktickém uplatňování. Rovněž budou probrány legislativní novinky a změny zákona o DPH pro rok 2018.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2017

Program semináře:

 • Změny ZDPH v roce 2017 – problémy, zkušenosti, metodické informace
  • služby související s nemovitostí – doplnění a upřesnění pravidel dle nařízení Rady 1042/2013
  • podnikání se společníky ve společnosti (sdružení) – zrušení pravidel, nové postupy dle metodické informace GFŘ
  • vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění – úpravy pravidel – praktická aplikace dle metodické informace GFŘ
  • odpočet daně – upřesnění pravidel
  • rozšíření RPDP – uplatňování nových případů RPDP v praxi
  • vypořádání DPH z manka, postup u zásob a u dlouhodobého majetku, prokazování ztráty, zničení, odcizení dle metodické informace GFŘ
  • nespolehlivá osoba – okolnosti, kdy se nespolehlivou osobou může stát dle metodické informace GFŘ osoba povinná k dani, identifikovaná osoba, osoba nepovinná k dani
  • ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – rozšíření okolností, za nichž může příjemce zdanitelného plnění ručit za daň nezaplacenou dodavatelem
 • Změny ZDPH pro rok 2018 – změny DPH související s novelou stavebního zákona a zákona o platebním styku