INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1.7.2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.10.2017
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci změn v oblasti DPH, které jsou účinné od 1. 7. 2017.  Posluchačům bude také poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Školení je určené především účetním, ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Program semináře:

 • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017.
 • Vymezení základních pojmů a zvláštní ustanovení - zpřesnění vybraných definic v roce 2017 (motorové vozidlo, obchodní majetek, majetek pořizovaný na základě leasingových smluv, podílový fond a podfond).
 • Uplatňování DPH u plátců podnikajících v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) - registrace a rušení registrace, sledování obratu, postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, přechodná ustanovení.
 • Místo plnění - stanovení místa plnění (zboží a služby) podle obecných pravidel, změny v oblasti určení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti.
 • Vznik povinnosti přiznat daň a změny v oblasti DUZP - úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, dárkové poukazy, „elektronická peněženka“, zrušení režimu opakovaných plnění v roce 2017 a další změny ve vymezení DUZP.
 • Vyrovnání a úprava odpočtu - u mank např. na zásobách, lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění, úprava odpočtu daně.
 • Oprava odpočtu - změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě odpočtu.
 • Plnění osvobozená od daně - rozšíření rozsahu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (dětské skupiny), změny ve vymezení osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (vývoz zboží, přeprava a služby vázáné na dovoz a vývoz zboží).
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - změna pravidel pro časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce - vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí - určení místa plnění, režim přenesení daňové povinnosti, přepočet cizí měny, položky zahrnované do základu daně, chybný daňový režim, vykazování údajů v DAP k DPH.
 • Správa DPH - podávání DAP v úpadku a při úmrtí plátce, změny v oblasti promíjení pokut za porušení povinnosti týkajících se kontrolního hlášení.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy