INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.1.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Holubová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2020 a veškerými aktualitami. Nová ustanovení budou procvičena na příkladech. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Program semináře:

  • Změna v oblasti povinné registrace neusazených osob
  • Přemístění zboží
  • Režim skladu - nový institut, související evidence
  • Přísnější podmínky pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží
  • Nová úprava řetězových transakcí
  • Zpřesněné vymezení pořízení zboží
  • Třístranný obchod
  • Vývoz zboží do třetích zemí – změna podmínek pro osvobození
  • Novinky k cestovní službě s posunutou účinností
  • Nová judikatura, koordinační výbory, Informace GFŘ, aktuality, problematická ustanovení předchozích novel