INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesty a cestovní náhrady v příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Karel Janoušek 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře a kontrolních orgánů, kteří si chtějí prohloubit znalosti a získat komplexní informace týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, tj. všem, kteří se touto problematikou zabývají, a to od zpracování vnitřního předpisu, nařízení pracovní cesty, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, vyplácení náhrad zaměstnancům až po vnitřní či vnější kontrolu uvedené oblasti.

Na konkrétních příkladech budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, poskytování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Program semináře:

 • Komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • Cestovní náhrady v jiných právních vztazích (společníci, členové statutárních orgánů, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku atd.)
 • Co je a co není pracovní cesta, služební cesta
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Cestovní náhrady a GDPR
 • Podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz
 • Cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců
 • Práce z domu
 • Prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo)
 • Zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.
 • Záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy
 • Používání firemních a soukromých platebních karet
 • Vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace
 • Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • Přerušení pracovní cesty
 • Postup v případech, které zákoník práce neřeší
 • Možné způsoby snížení administrativy
 • Daňové souvislosti