INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.12.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na konkrétních příkladech budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti, a to od sjednání pracovní smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Seminář je určen pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzickým osobám-podnikatelům i pracovníkům kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, vč. jejich daňového uplatnění.

Program semináře:

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • financování cestovních náhrad z vnějších zdrojů (ESF, dotace, granty),
 • zahraniční experti, agenturní zaměstnanci, zaměstnanci cizinci,
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu),
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly,
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • změny pro rok 2020 (bude-li známa novela zákoníku práce),
 • diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři.