INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnosti zaměstnavatelů v personální agendě

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.11.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Ilona Bartovská 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři získáte informace o změnách v legislativě v personální agendě. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe při vedení agendy. Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Program semináře:

 • Zákoník práce - změny z pohledu personalistů v roce 2018, přijímání zaměstnanců,
  požadované doklady v rámci přijímacího řízení, pracovně lékařské prohlídky, zápočtový list, obsah a jeho vydání
 • Jak správně postupovat v personalistice a mzdovém účetnictví s ohledem na nové nařízení GDPR; ochrana osobních údajů; obecné a citlivé osobní údaje
 • Vybraná ustanovení GDPR pro praxi personalistů; co nově smí/nesmí personalista, mzdová účetní vyžadovat od uchazečů o práci, respektive od stávajících zaměstnanců - správná řešení
 • Výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené; uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou; dohody o pracích mimo pracovní poměr: co musí zaměstnavatel dodržet; čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů; poznatky z kontrol inspekce práce/ princip tzv. zaměstnání malého rozsahu v roce 2018
 • Povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti; kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů
 • Nová dávka „otcovská “, první zkušenosti s touto novou dávkou, vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění
 • Dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018.; vazba těchto překážek v práci do Zákoníku práce viz. nový § 191a 
  home office – z pohledu BOZP a pracovních úrazů, náklady vzniklé s prací z domova, úprava ve vnitřním předpise