INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a novinky roku 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Vladislava Dvořáková DiS. 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci semináře budou upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. Seminář je určen mzdovým účetním.

Program semináře:

 • Změny pro rok 2019
  • jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat
 • Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018
 • Prohlášení poplatníka
 • Kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka
 • Jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018
 • Změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2018 a pro rok 2019
 • Kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní
 • Kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2018
 • Zpětné podepsání prohlášení poplatníka
 • Kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018
 • Poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci
 • Forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení
 • Vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování
 • Mzdové listy za rok 2018
  • upozornění co musí obsahovat mzdový list
 • Náležitosti mzdového listu
 • Archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje
 • Plnění ZPS
  • zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou
  • srážkovou daní, termíny podání
 • Formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
  • lhůty pro podání, forma podání, jak toto vyúčtování vyplnit
 • Zpracování ELDP
  • více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky)
 • Změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2019
 • Dotazy a diskuze