INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.5.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.6.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení má omezenou kapacitu 20 účastníků na termín

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR) zavádí v případě některých organizací a firem funkci pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). Nejedná se však o pouhou „funkci“, ale přináší řádu povinností jako je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, kontrola interních procesů v organizaci a jejich soulad s GDPR, proškolování zaměstnanců a celkové řízení agendy interní ochrany dat. Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový úřad a subjekty údajů.

Cílem semináře je seznámit posluchače se základní strukturou právní úpravy ochrany osobních údajů, s hlavními úkoly pověřence, jeho postavením v organizaci a s jeho předpoklady pro výkon funkce. Budete znát za co konkrétně odpovídá správce a zpracovatel a jakou má odpovědnost pověřenec, jak ochránit pověřencovu nezávislost a jak by měl pověřenec svou roli diskuzního partnera vykonávat.

Všem těm, kteří budou plnit ve své organizaci funkci pověřence, dále vedoucím pracovníkům a členům tzv. DPO teamu.

Program semináře:

  • Regulatorní rámec nov úpravy ochrany osobních údajů
  • Ochrana práv subjektů údajů v praxi
  • Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
  • Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
  • Princip odpovědnosti a prokazování souladu s GDPR
  • Institut pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho postavení v organizaci
  • Předpoklady pro výkon funkce pověřence, odpovědnost a nezávislost pověřence
  • Role pověřence při nastavování technicko -organizačních opatření
  • Metodické doporučení MV ČR a stanovisko skupiny WP 29
  • Dotazy a diskuze