INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu (původně 16.8., nyní 6.9.2022)
6.9.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Luboš Průša 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je předat účastníkům programu informace týkající se úkolů orgánů obce spojených s postupem při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce.

Program webináře:

  • Stručný výklad zákona o obcích, zákona o krajích a provedených novelách
  • Úkoly orgánů obce před skončením volebního období - co, jak a kdy
  • Postavení a úkoly starosty, místostarosty a rady obce do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
  • Příprava a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce po volbách - co,jak a kdy, volba výborů zastupitelstva obce
  • Vybraná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vznik popř. zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí)
  • Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v aktuálním znění
  • Vztahy mezi orgány obce a orgány kraje
  • Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu
  • Závěr, dotazy a diskuse