INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.10.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Luboš Průša 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
1.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.11.2019
9:00 - 14:00
České Budějovice
Hotel Budweis
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je informovat úředníky o nové úpravě povinností obcí při správě a ochraně obcemi a jejich úřady spravovaných a zpracovávaných osobních údajů v návaznosti na směrnici GDPR a na nově v r. 2019 přijatý zákon o zpracování osobních údajů a objasnit i vztah této úpravy ke stávajícímu zákonu o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k úpravě ochrany osobnosti dle ustanovení občanského zákoníku.

Cílem semináře je i naznačit účelný postup obce při ochraně osobních údajů a způsob, tj. především jak zorganizovat agendovou činnost obce a jejího úřadu tak, aby byly plněny její povinnosti při ochraně osobních údajů tak, jak to stanoví obecně závazné předpisy v aktuální podobě a umožnit kontrolu dodržování příslušných norem. Cílem semináře je i podat aktuální informace s ohledem na rozhodovací praxi vyšších soudů, jak se bránit z pozice představitelů obce proti zneužívání práva na informace žadateli o informace při podávání a vyřizování žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří zpracovávají informace nebo vyřizují žádosti o informace.

Program semináře:

 • Úvod
  • Základní úprava práva na poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
  • Základní úprava ochrany osobních údajů - Nařízení GDPR, nový zákon o zpracování osobních údajů
  • Ochrana osobnosti v občanském zákoníku (podobizna a soukromí)
  • Vzájemný vztah povinnosti poskytovat informace a povinnosti ochrany osobních údajů
 • Poskytování informací
  • Povinné subjekty
  • Žadatelé
  • Způsoby poskytování informací
  • Omezení práva na informace (výluky z poskytování informací, kdy nelze poskytnout osobní údaje a jaké osobní údaje nelze poskytnout)
  • Poskytování informací o platech a odměnách a o probíhajících řízeních správních, veř. zakázky apod.
  • Vyřizování žádostí, odmítnutí, částečné odmítnutí, rozhodnutí o odmítnutí
  • Zneužívání práva na informace žadateli a dovolené postupy zamezující zneužívání
  • Nejčastější pochybení obcí při poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
 • Ochrana práva na soukromí dle občanského zákoníku
  • Svolení občana k užití písemností a zvukových a obrazových záznamů soukromoprávní povahy
  • Kdy není svolení třeba
  • Náprava neoprávněných zásahů do soukromí, rizika pro obce
 • Nový zákon o zpracování osobních údajů
  • Základní pojmy (správce, zpracování, zpracovatel, evidence příjemce…)
  • Základní účel a zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení GDPR
  • Nastavení systému ochrany a zabezpečení ochrany osobních údajů v podmínkách obce
  • Nové povinnosti obcí z GDPR a zákona (+ použitelné metodiky k identifikaci)
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Nejčastější pochybení obcí při ochraně osobních údajů
 • Rozbor praktických příkladů, odpovědi na otázky účastníků semináře