INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Porušení rozpočtové kázně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Stanislav Bůžek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Stanislav Bůžek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.2.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Stanislav Bůžek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.2.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Stanislav Bůžek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s atributem „porušení rozpočtové kázně“ a jeho aplikací dle rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.), se zaměřením na oblast prevence proti porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, tak jeho využití na straně poskytovatele za pomoci zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v praxi ÚSC, regionálních rad a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

Program semináře:

 • Atribut „porušení rozpočtové kázně“, účel a k čemu slouží
 • Porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.
 • Porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • Pohled ze strany příjemců (ÚSC a jejich PO)
  • prevence
  • opravné prostředky
 • Pohled ze strany ÚSC jako poskytovatelů veřejných prostředků
  • nastavení podmínek užití
  • kontrola příjemců
  • podněty jako podezření z porušení rozpočtové kázně
  • vyměřování odvodů a penále s využitím daňového řádu
  • opravné prostředky a jejich řešení
  • oprávněné orgány
 • Poznatky z praxe, legislativní rámec a využití rozsudků NSS