INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pokladna 2018, pokladní činnost, zásady práce s hotovostí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na základní pravidla při finančních operacích a řeší otázky spojené s cestovními náhradami jak tuzemskými, tak i zahraničními. Seminář je určen pro podnikatelské subjekty ale též pro příspěvkové subjekty, obce, spolky, nadace, tělovýchovné organizace a neziskovou sféru.

Program semináře:

 • Novely zákonů
  • Zákon o platebním styku Zákon č. 452 /2016 Sb., a jeho poslední platné změny
  • Zákon o účetnictví, změny prováděných vyhlášek
 • Zákon o oběhu bankovek a mincí
 • Zákon o omezení výše hotovostních plateb – novela zákona platná již od 2014.
 • Nový Zákon o platebním styku
 • Změny v oblasti pojištění vkladů
 • Základní pravidla při vedení pokladní hotovosti a cenin 2018
  • Pokladní knihy
  • Úhrady platebními kartami a šeky, správný postup při účtování
  • Ochranné prvky bankovek
  • Pokladna v cizích měnách a její správné vedení
  • Inventarizace, novelizace postupů a změny v inventarizaci
  • Stravenky, poukázky
  • Připravované změny u plateb v hotovosti, evidenci tržeb
 • Účtování cestovních náhrad a s tím spojené pracovní postupy
  • Vyúčtování záloh na služební cest
  • Účtování pokladních dokladů
  • Složitější případy
  • Správné pracovní postupy všech, kteří přicházejí do styku s ceninami a hotovostí
 • Náležitosti pokladních dokladů 2019
 • Evidence tržeb (EET)
 • Odpovědnost pokladních a účetních
 • Archivace, evidence, ochrana a zabezpečení průkaznosti dokladů, potvrzení a prohlášení. Správný postup při archivaci
 • Nejčastější chyby, omyly a problémy v praxi podnikatelských subjektů, příspěvkových subjektů, ÚSC, obcí, jejich řešení v souladu s právními předpisy
 • Diskuze a dotazy