INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Personální agenda

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.1.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Ilona Bartovská 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený Vedení personálních spisů a zaměstnanci v pracovním procesu Osobní údaje zaměstnanců

Program semináře:

 • Vedení personálních spisů a zaměstnanci v pracovním procesu
 • Osobní údaje zaměstnanců
  • žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník
  • zápočtový list od předchozího zaměstnavatele
  • vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Ochrana osobních informací zaměstnanců
  • osobní údaje v kontextu zákona o osobních údajích, souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • shromažďování informací o zaměstnancích a nakládání s nimi během pracovněprávního vztahu i po jeho skončení
  • zásady ochrany informací v rámci organizace
 • Smlouvy zakládající pracovní vztah
  • pracovní smlouva a její dodatky, náležitosti
  • dohody o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr a jejich specifika
 • Další smluvní ujednání vztahující se k pracovnímu vztahu
  • dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování
  • dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
  • další často využívaná dojednání a jejich forma (písemná/ústní)
 • Pracovní doba zaměstnanců
  • rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, práce přesčas
  • evidence pracovní doby, překážky v práci, dovolená
 • Splnění informačních povinností zaměstnavatele
 • Základní povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s BOZP
 • Pracovní posudek