INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Peněžní a nepeněžní příjmy v zúčtování mezd v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.8.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Vladislava Dvořáková DiS. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.8.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Vladislava Dvořáková DiS. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen mzdovým účetním a pracovníkům HR , kteří nastavují benefity nebo jiná plnění zaměstnaců u zaměstnavatele

Program:

 • Souhrnné informace k obvyklým peněžním i nepeněžním plněním za výkon práce a to včetně benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci s praktickým řešením – prémie, bonusy, odměny, motivační příspěvek, stabilizační příspěvek aj.;
 • Náhrady obdržené v souvislosti s výkonem práce;
 • Příspěvek na stravování versus stravné, stravenkový paušál;
 • Poskytnutí rekreace/zájezdu a možnosti sportovního a kulturního vyžití; zdravotní péče;
 • Kurzy, školení, školné pro zaměstnance či rodinné příslušníky;
 • Mateřské školky – příspěvek na mateřská školka versus školkovné z pohledu slevy na dani u zaměstnance;
 • Doprava zaměstnanců do zaměstnání;
 • Přechodné ubytování zaměstnanců – uplatnění osvobození dle zákona o dani z příjmů;
 • Příspěvek na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem;
 • Služební autmobil používaný k soukromým účelům;
 • Výrobky a služby za cenu nižší než obvyklou poskytované zaměstnancům;
 • Salary/bonus sacrifice;
 • Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a další příjmy dle zákona o dani z příjmů členů statutárních orgánů;
 • Homeoffice aj..
 • Diskuze a zodpovězení konkrétních dotaz