INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpadové hospodářství a související legislativa

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.3.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Hana Dvořáková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci školení budou seznámeni s aktuálním stavem legislativy odpadového hospodářství a informováni o vlivu těchto změn na aplikaci zákonů v praxi, zejména na úrovni územních samosprávných celků.

Program školení:

  • aktuální znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • aktuální prováděcí předpisy k zákonu o odpadech
  • působnost zákona o odpadech
  • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství - původce, provozovatel zařízení
  • působnost orgánů státní správy - prohloubení znalostí při výkonu přenesené státní správy a samosprávy, rozhodovací činnost včetně správního trestání
  • postavení obcí v systému nakládání s odpady - obec jako původce komunálního odpadu, její práva a povinnosti
  • nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady - například nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, nakládání s kaly a sedimenty atd., zpětný odběr výrobků
  • diskuze