V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odměňování platem ve veřejných službách a správě v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.1.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Lenka Dufková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.1.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Lenka Dufková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.1.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Dufková 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.2.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Lenka Dufková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních.

Program semináře:

 • Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v rámci celého sys-tému odměňování za práci (okruhy zaměstnavatelů, důvody rozdílné právní úpravy)
 • Právní úprava odměňování platem s důrazem její praktickou aplikaci a případné změny od 1.1.2021
  • část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a fakultativní složky platu) 
  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)
 • Hodnocení prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) 
 • Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem 
  • výpočet průměrného výdělku
  • splatnost a výplata platu