INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.6.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Jaroslav Škubal 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji zaměstnanců v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Výklad bude zaměřen i na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabude účinnosti 25.5.2018. Zaměstnavatelé tak mají již jen necelý rok na to, aby uvedli veškeré své postupy, pravidla a dokumentaci do souladu s GDPR, které nicméně specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců neobsahuje. Nejdůležitější přitom je i v oblasti osobních údajů zaměstnanců přesně vědět, jaké procesy s osobními údaji v organizaci probíhají (tedy provést audit nakládání s údaji zaměstnanců). Teprve poté je možné začít implementovat nové postupy a pravidla, případně i upravit interní dokumentaci, včetně informace a souhlasů se zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců (a zájemců o práci). Značná část semináře bude věnována i problematice monitoringu zaměstnanců, která je velmi komplikovaná, s tím, že se připravuje změna předpisů, na základě které by mohly porušení soukromí zaměstnanců trestat pokutami i inspektoráty práce. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • zhodnocení právní úpravy v ČR
  • představení nové právní úpravy přijaté v rámci EU, nastínění dalšího postupu a povinností pro české zaměstnavatele
  • provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • rizika porušení zákona
 • Výklad úpravy zákona o ochraně osobních údajů a představení novinek, které přinese GDPR
  • základní principy zpracování osobních údajů
  • informační povinnost vůči zaměstnancům
  • vysvětlení případů, kdy je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) a kdy má zaměstnavatel jiný titul ke zpracování, zejména plnění zákonných povinností nebo ochrana oprávněných zájmů
  • vysvětlení práv zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů), včetně nových práv dle GDPR, například právo na přenositelnost údajů nebo právo být zapomenut
  • povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
  • podmínky spolupráce se zpracovateli údajů, například externími mzdovými účtárnami, dodavateli software, závodními lékaři apod.
 •  Praktické případy nakládání s údaji zaměstnanců
  • vedení osobního spisu
  • použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu, internetu a PR materiálech)
  • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
  • předávání osobních údajů do cizích zemí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
  • uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru