INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana osobních údajů zaměstnanců v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna místa konání (původně Regionální centrum, nyní BEA centrum)
26.9.2017
9:00 - 15:00
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Jaroslav Škubal 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji zaměstnanců v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Výklad bude zaměřen i na novu právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabude účinnosti na konci května 2018 (zaměstnavatelé tak mají 2 roky na to, aby uvedli veškeré své postupy a pravidla do souladu).

Podstatná část semináře bude věnována i problematice monitoringu zaměstnanců, která je velmi komplikovaná s tím, že se připravuje změna předpisů, na základě které by mohly porušení soukromí zaměstnanců trestat pokutami i inspektoráty práce. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále by měli účastníci dostat návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • zhodnocení právní úpravy v ČR
  • představení nové právní úpravy přijaté v rámci EU, nastínění dalšího postupu a povinností pro české zaměstnavatele
  • provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • rizika porušení zákona
 •  Výklad úpravy zákona o ochraně osobních údajů
  • základní principy zákona o ochraně osobních údajů
  • informační povinnost vůči zaměstnancům
  • povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
  • trestněprávní sankce za nedodržení povinností v této oblasti
 • Praktické nakládání s údaji zaměstnanců
  • typické situace nakládání s osobními údaji
  • vedení osobního spisu
  • použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu nebo internetu)
  • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
  • předávání osobních údajů do cizích zemí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
  • uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru