INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ (PŮVODNĚ REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC)
16.3.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.4.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Martin Vališ 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.4.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.4.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s důležitými změnami, které přinese Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů. Účastníci budou rovněž informováni o nových prvcích, jakými jsou kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, a povinnostech (např. vést dokumentaci o zpracovaných údajích nebo provádět posouzení dopadu na ochranu osobních údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů).

Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice správce či zpracovatele, nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána.

Tento seminář reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecně se označuje jako nařízení o ochraně osobních údajů, nicméně v celém světě je spíše známo pod zkratkou GDPR. Podnikatelské subjekty a státní instituce budou muset kvůli tomuto nařízení splnit značné množství nových povinností a do jisté míry také změnit způsob, jakým přistupují k osobním datům svých zákazníků, uživatelů či zaměstnanců. To vše pod hrozbou obrovských sankcí v případě porušení, kdy nařízení přímo uvádí částky atakující hranici 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností). Nad rámec toho mohou ještě čelit správci a zpracovatelé žalobám na náhradu škody v případě hmotné či nehmotné újmy fyzických osob. Společnosti také mohou být vystaveny ztrátě důvěry a reputačním rizikům způsobeným nesprávným zacházením s osobními údaji.

I přesto, že nařízení vstoupí v účinnost 25.5.2018, nezbývá na přípravu již mnoho času, a to s ohledem na obsahovou náročnost přípravy z důvodu nezbytného zavedení nových procesů správců a zpracovatelů.

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji fyzických osob, zejména personalistům, manažerům, zaměstnancům obchodních a ekonomických útvarů, IT specialistům a zaměstnancům veřejné správy.

Program semináře:

  • regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů
  • ochrana práv subjektů údajů v praxi
  • povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
  • standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
  • mezinárodní transfery dat
  • institut pověřence pro ochranu osobních údajů
  • praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a možná doporučení
  • dotazy a diskuse