INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – první zkušenosti z praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.5.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.5.2019
9:30 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Růžena Klímová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Součástí výkladu budou i informace o změnách ve mzdovém účetnictví od 1.6.2019 a od 1.7.2019

Cílem školení, je seznámit účastníky s problematikou GDPR v oblasti mzdové a personální agendy. Posluchači získají informace kdy je třeba ustanovit funkci pověřence, jakými formami lze pověřence ustanovit, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Také zde získají informace ohledně archivací a jak se provádí skartace dokumentů u soukromoprávních původců dokumentů.

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat vědomosti v této oblasti.

Program semináře:

 • Ochrana osobních údajů
  • definice pojmů (osobní údaj, citlivý údaj, biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec),
  • zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut),
  • souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv, souhlas osoby ucházející se o zaměstnání
  • povinnosti správců při zpracování osobních údajů
  • povinnosti při zpracování citlivých údajů,
  • externí zpracování mzdové a personální agendy – náležitosti smlouvy mezi správcem a zpracovatelem,
  • pokyn (předpis) o osobních údajích ve mzdové a personální oblasti,
  • práva subjektu údajů
  • záznam o instruktáži subjektu údajů týkající se informace o osobních údajích,
  • likvidace osobních údajů
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad: záznamy o zpracování osobních údajů ve mzdové a personální oblasti, záznam o zpracování osobních údajů formou kamerového systému, - ochrana dokumentů obsahujících osobní údaje, 
  • přestupky, správní delikty,
  • kamerový systém,
  • osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu,
  • inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání.
 • Archivace dat
  • právní úprava,
  • základní pojmy (dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A, S, V),
  • evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů: archivace analogová a digitální, archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ,
  • spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně),
  • archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy: mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech, doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV, vnitřní předpisy, prémiové řády, docházka do zaměstnání, doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu, dovolenky, důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance, pracovní výkazy, účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd., mzdové a účetní rekapitulace, výplatní lístky.
 • Diskuze a dotazy posluchačů