INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový zákon o občanských průkazech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.9.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Jana Kovačová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
12.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jana Kovačová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.10.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Jana Kovačová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.10.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jana Kovačová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Jana Kovačová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad ustanovení nového zákona o občanských průkazech, který přináší nové postupy a prvky do agendy zabezpečované orgány veřejné moci na úseku občanských průkazů. V návaznosti na zákon je předmětem rovněž výklad k novým prováděcím předpisům k tomuto zákonu.

Seminář je určetn pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb.

Program semináře:

 • Občanské průkazy - definice OP, právo a povinnost mít OP, lhůty ke splnění povinnosti mít OP
 • Zastupování dle ZOP ve věcech týkajících se ZOP
 • Náležitosti OP – údaje a data zapsaná v OP, způsob uložení údajů a dat v OP
 • Vydání OP
  • žádost o vydání OP, způsob jejího podání, příslušnost k přijetí žádosti o OP a postup při nabírání žádosti
  • dokumenty předkládané při podání žádosti o první OP, o nový OP občanem, osobou oprávněnou podat žádost za občana
  • uvedení dalších údajů v žádosti, pořízení biometrických údajů a digitalizovaného podpisu, podepsání pořízené a vytištěné žádosti
  • příslušnost k vydání OP, lhůty k vydání OP, výroba OP a jeho kontrola před předáním
 • Předání OP
  • vyrozumění o možnosti převzít OP
  • příslušnost k předání OP
  • způsob převzetí OP, postup při předání OP
 • Platnost OP – doba platnosti OP, skončení doby platnosti ze zákona, na základě rozhodnutí
 • Změny údajů v OP a jejich vyznačování
 • Nakládání s OP
  • práva a povinnosti držitele OP, povinnosti jiných osob
  • nedovolení nakládání s OP, omezení využití BIOÚ
 • Působnost orgánů veřejné moci na úseku OP –
 • Dočasný OP
  • důvody vydání, příslušnost k přijetí žádosti, forma podání žádosti
  • postup při vydání DOP, převzetí DOP
  • doba platnosti DOP
 • Evidence OP
  • údaje vedené v EOP, doba vedení údajů v EOP, zapisování údajů do EOP
  • poskytování údajů z EOP – držiteli na jeho žádost, digitálního zpracování podoby po úmrtí držitele, jiným subjektům, s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci
 • Přestupky na úseku OP
  • přechodná ustanovení