INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.11.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Dufková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.12.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
BEA centrum
Ing. Lenka Dufková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.1.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Dufková 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.1.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Lenka Dufková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních.

Program semináře:

  • Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem jejich praktickou aplikaci a případné změny od 1. 1. 2020
    • část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a fakultativní složky platu)
    • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)
  • Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) v roce 2020
  • Rozbor konkrétních příkladů prací a jejich zařazení do platových tříd