V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky daně z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.2.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Christian Žmolík 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Schválené a připravované novely zákona o daních z příjmů
 • Změny ZDP a daňového řádu v souvislosti s implementací směrnice ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
  • řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace
  • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti
  • implementace úpravy „zneužití práva“
 • Odčitatelné položky
  • uplatnění daňové ztráty – důraz na změny od roku 2020
  • výzkum a vývoj
  • podpora odborného vzdělávání
 • Pohledávky
  • opravné položky k pohledávkám
  • odpis pohledávek
 • Daňové a nedaňové náklady – v návaznosti na schválené novely (bude upřesněno)
 • Zaměstnanecké benefity
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • pracovnělékařské služby
  • vzdělávání zaměstnanců
  • stravování zaměstnanců
  • nároky zaměstnanců vyplývající ze smluv
  • nepeněžní plnění zaměstnavatele
  • služební vozidlo k soukromému použití
  • plnění z FKSP
 • Diskuze