INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2018 a 2019

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
24.10.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Bc. Jitka Dvořáková
Jiřina Fráňová
1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.12.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Bc. Jitka Dvořáková
Jiřina Fráňová
1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je učen pro všechny mzdové účetní, personalisty a další, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců. Účastníci získají informace o aktuální legislativní úpravě a budou upozorněni na nejčastější pochybení v praxi.

Program semináře:

  • Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018 a 2019
    • Povinnosti zaměstnavatelů
      • účast na nemocenském pojištění v příkladech (malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání
        příjmů)
      • oznamovací povinnost zaměstnavatelů
    • Dávky nemocenského pojištění
      • podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek,
      • nové redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění pro rok 2019
      • stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění
      • otcovská poporodní péče
      • dlouhodobé ošetřovné
    • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
      • vyměřovací základy, splatnost pojistného, 
      • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu
  • Důchodové pojištění v roce 2018 a 2019
    • Zákon o důchodovém pojištění
      • druhy důchodů a podmínky nároku na důchod
      • stanovení důchodového věku
      • výpočet důchodu
      • náhradní doby pojištění
      • vyloučené doby a jejich hodnocení
    • Povinnosti zaměstnavatelů
      • ohlašovací povinnost
      • podklady pro sepisování žádostí o důchod
    • Evidenční listy důchodového pojištění
    • Aktuality k datu konání semináře, změny v důchodovém pojištění v roce 2018 (stanovení důchodového věku)
  • Dotazy, diskuse