INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2018

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
28.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Bc. Jitka Dvořáková
Jiřina Fráňová
1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je učen pro všechny mzdové účetní, personalisty a další, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců. Účastníci získají informace o aktuální legislativní úpravě a budou upozorněni na nejčastější pochybení v praxi.

Program semináře:

 • Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018
  • Povinnosti zaměstnavatelů
   • účast na nemocenském pojištění v příkladech (malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání příjmů), nové posouzení účasti na pojištění při navazujících vztazích stejného druhu
   • vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání
  • Dávky nemocenského pojištění
   • podmínky nároku na dávky, nové redukční hranice, výpočet a nová výše nemocenského, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné
   • stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění, nový postup při stanovení pravděpodobného příjmu
   • aktuality k datu konání semináře
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
   • vyměřovací základy, splatnost pojistného
   • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • Důchodové pojištění v roce 2018
  • Zákon o důchodovém pojištění
   • druhy důchodů a podmínky nároku na důchod
   • stanovení důchodového věku
   • výpočet důchodu
   • náhradní doby pojištění
   • vyloučené doby a jejich hodnocení
  • Povinnosti zaměstnavatelů
   • ohlašovací povinnost
   • podklady pro sepisování žádostí o důchod
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Aktuality k datu konání semináře, změny v důchodovém pojištění v roce 2018 (stanovení důchodového věku, podmínky nároku na sirotčí důchod)
 • Dotazy, diskuse