INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění (včetně elektronické neschopenky) a sociální zabezpečení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.12.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Šárka Chotěborská 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se schválenými, případně připravovanými změnami z oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, upozornit na důsledky změn a případné související nové povinnosti včetně rekapitulace teorie nových dávek (otcovská a dlouhodobé ošetřovné) včetně praktických příkladů.  Část semináře bude věnována problematickým tématům a dotazům účastníků kurzu.

Program semináře:

 • Změny redukčních hranic, MVZ a dalších ukazatelé vázaných na průměrnou mzdu
 • Rozhodný příjem (nový výše) a účast na pojištění
  • Důsledky změny rozhodného příjmu u stávajících pojistných vztahů
 • Další změny v ZNP a pojistném
  • Elektronická neschopenka (dílčí etapy)
  • Zrušení karenční doby (dopady do pojistného)
 • Dávka otcovské poporodní péče – teorie a příklady
 • Dlouhodobé ošetřovné - teorie a příklady
 • Rozdíly mezi ošetřovným a dlouhodobými ošetřovným
 • Režim dočasně práce neschopného pojištěnce – výjimky z režimu, vycházky, povinnosti pojištěnce, možnosti zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v pojištění